Kontak Lens Nedir ?

Kontak Lens Nedir?

Kontak lens görme kusurlarını düzeltmek ya da kozmetik amaçlı kullanmak üzere gözün korneasına takılan tıbbi bir protezdir.
Kontak lens tıbbi bir protez olması nedeniyle sağlık ürünü kapsamında olup satış ve pazarlama koşulları 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkındaki Kanun ile belirlenmiştir. Kontak lens satışı bu kanuna uygun olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yönetmelikleri çerçevesinde doktor reçetesi ile sadece optisyenlik müesseseleri tarafından yapılabilir.


 • Görme kusurları
  • Miyopi
  • Hipermetropi
  • Astigmat
  • Presbiyopi
 • Keratokonus
 • Renk körlüğü
 • Farklı Gözler
  • Farklı göz rengi (Heterokromiya iridis)
  • Göz bebeği anomalisi
 • Göz rengi değiştirme

Kontak lens görme kusurlarını düzeltme konusunda fonksiyonel olarak gözlükle aynı prensipte çalışır. Cisim üzerinde kırılan ışığın retinada doğru noktaya yönlendirilmesini sağlayarak görme kusurunu düzeltir.

Miyopi görme kusuru, uzağı net görememeye neden olur. Gözün belirli bir uzaklığın ötesindeki cisimleri odaklayamamasından kaynaklanır. Miyopi görme kusurunda, nesnelerden yansıyan ışınlar tam olarak görme merkezinde değil, daha önde odaklanır. Miyopi görme kusuru olan kişiler yakını net görebilirken, uzağı net göremez.
Miyopi görme kusuru olan kişiler buna uygun özelliklerde ve kendi dioptirilerinde numaralı kontak lens ya da şeffaf kontak lens olarak tabir edilen yumuşak ya da sert kontak lensleri kullanabilirler.

Hipermetropi görme kusuru, yakını net görememeye neden olur ancak miyopinin tam tersi olarak algılanmamalıdır. Halk arasında uzağı net görürken yakını net görememe olarak bilinse de hipermetropinin ilerleyen aşamalarında uzak da net görülmemeye başlar. Hipermetropi görme kusurunda gözün normalden kısa olması en önemli nedendir. Gözün uyum gücü azaldıkça odaklaması da zorlaşarak belli bir zamandan sonra hem yakını hem uzağı rahat görememeye başlar. Aslında hipermetropi görme kusuru olanlar hem yakını hem uzağı zorlanarak görürler ve miyopi görme kusuru olan kişi her yaşta yakını iyi görebilirken uyum gücünü kaybetmiş 50 yaş üstü bir hipermetrop göz hem uzak hem yakın görüş için düzeltme ihtiyacı hissedecektir.
Hipermetropi görme kusuru olan kişiler buna uygun özelliklerde ve kendi dioptirilerinde numaralı kontak lens ya da şeffaf kontak lens olarak tabir edilen yumuşak ya da sert kontak lensleri kullanabilirler.

Astigmatizma görme kusuru göze giren ışığın tek bir odakta toplanamaması nedeniyle görüntünün tüm mesafelerde bulandığı bir görüş durumudur. Bu görme kusuru, gözün ön kısmının, korneanın yuvarlak bir yüzeye sahip olmaması dolayısıyla ışığın gözün arka kısmında retinada doğru şekilde odaklanmasına izin vermemesinden oluşur.
Astigmatizma görme kusuru olan kişiler buna uygun özelliklerde ve kendi dioptirilerinde ve akslarında torik kontak lens olarak tabir edilen yumuşak ya da sert kontak lensleri kullanabilirler.

İnsanlar yaşlandıkça, yakındaki nesneleri görmeleri güçleşir, okuma ve yakın çalışma için gözlük kullanma ihtiyacı duymaya başlarlar. 40 yaşına gelindiğinde gözün merceği esnekliğini kaybeder ve yakındaki cisimler üzerinde odaklanamaz. Hipermetropiye benzer bir şekilde yakındaki cisimlerden gelen ışınlar retinanın arkasında odaklaşırlar. Presbiyopi ilerleyen yaşın kaçınılmaz bir değişikliğidir.
Presbiyopi görme kusuru olan kişiler hem uzağı, hem yakını görmelerini sağlayacak uygun özelliklerde ve kendi dioptirilerinde afokal ya da multifokal kontak lens olarak tabir edilen yumuşak kontak lensleri kullanabilirler.

“Kornea Sivrileşmesi” olarak da bilinen keratokonus hastalığında korneanın şekli değişir ve görme bozulur. Gözün ön kısmını oluşturan saydam tabakanın (kornea) öne doğru bombeleşmesi ve incelmesi ile kendini gösteren; her iki gözü birden etkileyen, ilerleyici bir hastalıktır. Bilimsel araştırmalar keratokonusun gelişiminde genetik, çevresel ve hormonal nedenlerin olabileceğini göstermektedir.
Keratokonus hastalığı olan kişilerde ilk başvurulan tedavi yöntemi sert kontak lens kullanımıdır. Göz hekimleri keratokonus hastalığının farklı aşamalarında farklı tedaviler ve farklı lens uygulamaları yapabilirler.

Renk spektrumundaki farklı renkleri ayırt etmede yaşanan zorluk ve yetersizlik renk körlüğü olarak tanımlanır ve genel olarak tedavisi mevcut değildir. Erkeklerde görünme oranı kadınlara göre çok daha fazladır. En yaygın olarak yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının aynı renk olarak algılanması şekliyle karşılaşılır.
Kromatik kontak lens kullanımıyla genel renk ayrımı güçlendirilir, tonların ayırt edilmesi ve renklerin daha parlak ve net görülmesi sağlanır. Renkleri ayırt edememekten kaynaklanan sorunların çözümünde kromatik lenslerin faydası büyüktür.

Bazı kişiler birbirinden farklı göz rengine sahip olabilirler. Ya da gözlerin birinde ya da ikisinde yapısal bir bozulma meydana gelmiş olabilir. Korneada oluşan beyaz lekeler, iris bozulmaları, gözbebeğindeki yapısal farklılıklar kişilerde estetik kaygıya dayalı rahatsızlıklar yaratabilir.
Prostetik kontak lensler gözün görmesine etkisi olmayan, ancak gözün yapısal bozulmasını dış görünüş ve estetik açıdan çözüm getiren özel yapım lenslerdir. Yapısı bozulmuş göze, daha kabul edilebilir bir görünüm vermek amacı ile kullanılırlar.

Estetik açıdan gözün doğal rengini daha belirgin hale getirmek veya göz rengini değişik göstermek isteyen kişiler renkli lens kullanabilirler. Plano tabir edilen dioptrisi olmayan renkli kontak lensler yalnızca dış görünüşü değiştirmek için kullanılır. Bir yandan gözün dış görünüşünü değiştirirken bir yandan da görme kusurunu düzelten numaralı renkli lensler de bulunmaktadır.